Agera din kommunikation | Whyoudoit

Agera din kommunikation

Vem är du?

Säg att du driver en restaurang som bara serverar pizza. Hittills har det gått bra, men du önskar att det kunde gå ännu bättre. Du behöver nyanställa bra människor och du vill attrahera nya kunder i ett område där det redan finns 3 andra som också serverar pizza. Hur kan du bli mer framgångsrik än dem? Hur vill du uppfattas? Varför finns du till och varför skall någon bry sig? Med andra ord – Hur kan du definiera dig bättre? Vem är du egentligen?

Börja med att ställa dig frågan: Är jag en ”Pizzeria” eller ”är jag en kulinarisk upplevelse”? Ditt svar har en större betydelse än du kanske tror.

Vikten av definition hjälper dig att bättre styra hur du och dina medarbetare förväntas agera. Det på verkar vilka medarbetare som söker sig till dig och vilka kunder du får i din restaurang. Lever du konsekvent upp till din definition påverkar det också möjligheten att i slutändan också sätta ditt eget pris istället för att konkurrera med detsamma. Ur definitionen finne vi syftet och meningen med att vi finns till. Vårt VARFÖR blir tydligt. Vi förstår också HUR vi skall agera för vi vet HUR vi vill uppfattas.

Väljer du dessutom att definiera dig som en ”kulinarisk upplevelse” spelar det heller ingen roll VAD du serverar (om du t ex vill utveckla din meny) så länge du är konsekvent i hur du levererar din mat spelar det ingen roll vad som står där

Värdet av att definiera ditt företag nås först när du låter den slå igenom hur ni tänker, agerar och kommunicerar. Med en sann och ärlig kommunikation där ni säger vad ni gör och sen också faktiskt gör som ni säger är ett stort steg på vägen att bli mästare på det ni gör.

Att vi i vår kommunikation säger VAD vi gör betyder aldrig att vi per automatik gör som vi säger. Bara när vi förstår att vi bedöms utifrån HUR vi agerar kan vi påverka det verkliga värdet vi tillför med våra tjänster eller produkter.

Kommunikation

I allt vi gör använder någon form av kommunikation. Vi gör vårt bästa för att höras och synas i försök att attrahera uppmärksamhet eller skapa reaktion från mottagaren. Oavsett var vi befinner oss behöver vi kommunikation som verktyg för att överleva. Såväl som människa som organisation. Genom vårt agerande har vi själva möjligheten att uppfattas just så som vi vill att andra skall uppfatta oss.

De bästa affärerna kommer av kunder som är lojala och som har förtroende för dig. Även om priset är viktigt för den är det andra värden som kommer först. De är dina kunder dina kunder för att ni båda vet varför de är det.

100% av oss vet VAD vi gör. De flesta av oss vet HUR vi gör det, eller på vilket sätt vi är bättre än våra konkurrenter. Förvånansvärt få vet VARFÖR vi gör det vi gör

Inspirerande företag

Har du tänkt på varför ett företag som Apple år efter år lyckas komma ut med nya innovationer och lösningar som skapar nya framgångar. Detta trots att de i grunden bara är ett vanligt datorföretag. De har tillgång till samma kompetenser, samma medier, samma grundforskning och teknik som alla andra, men ändå lyckas de varje år att överraska oss med något nytt. Varför just dem?

Ett annat fenomen med Apples kunder är att de flesta som en gång handlat där,  både blir kvar och handlar andra produkter också. Vilka krafter ligger bakom och går de att kopiera? Svaret är: JA! Och ännu bättre – det fungerar både för B2B och B2C.

LÖNSAMMARE AFFÄRER!

Vad är det som driver en kund att förbli lojal? Om vi inte förstår människan har vi svårt att göra bra affärer.

New-front-VAD

Kommunikation är nyckeln

Du uppfattar säkert att ditt företag eller organisation borde upplevas som det bästa alternativet i den värld där ni verkar. Eller hur? Men trots att ni presterar bra, har ni färre lojala kunder än ni önskar och kämpar varje dag med att skapa ny affärer ur helt nya kunder. Är ni en större organisation har ni ibland eller till och med ofta svårt att se den röda tråden som borde finnas mellan ledningen och de som dagligen möter kunden. -Ja genom alla avdelningar faktiskt.

Om ni jämför er med andra på er arena konstaterar ni ganska enkelt att det är svårt att se eller uppleva några avgörande skillnader mellan er. I alla fall utåt sett.  Ni känner er annorlunda men har svårt att förklara varför ni faktiskt är det. Ni noterar genom att läsa på varandras hemsidor att sättet ni uttrycker er på är påfallande lika.

Er verksamhet är starkt resultatorienterad. Därför  händer det också att vinsten vid årets slut ser bättre ut tack vare kapade i kostnader istället för som ett resultat av fler och bättre affärer. Ni lägger mer resurser på få till ekvationen 2 – 1 = 3, istället för att inse att det går åt mindre energi att räkna ut 2x = 4

Personalomsättning är en annan stor utmaning. Eller konsten att få in RÄTT medarbetare. Ni rekryterar utifrån tydliga profil egenskapar, men får ändå bara ut 70-75% av den förväntade potentialen. De enstaka guldkorn ni lyckas vaska fram representerar bara 1 av 5 rekrytering. Insikterna finns om vilka kunskaper ni saknar, men ni har svårt att uttrycka vilka attityder man bör ha med sig. Hur skall ni veta om jag är rätt kandidat för er om ni själva har svårt att svara på frågan om varför ni är rätt arbetsgivare för mig?

När sa någon hos er senast en mening som började med ”Vi på vårt företag tror på…”? Om ditt företag känner igen sig i något av detta finns det saker som går att förändra. För visst borde man må bättre och producera mer, om upplevelsen av er kom från fler aspekter än att ni bara t.ex. råkar vara störst, tjänar mest pengar, eller har funnits längst på marknaden? Visst borde det hända andra saker med er som arbetar i verksamheten om företaget eller organisationen omnämns av andra med ord som ”unika”, ”förtroendeingivande”, ”känsla”, ”empatiska”, ”lojala”, ”trygga” osv? Och visst vore det en helt annan styrka att komma ut på ett kundbesök, eller att sitta med en blivande anställda och kunna säga: ”Vi på vårt företag tror på…”

Allt börjar med början

Alla företag har börjat någonstans. Den starka själ och drivkraft som fanns under de första åren skapade la grunden för framgångarna. Man hade ett ett tydligt syfte och en vision med vad man ville nå. Få är de entreprenörer och nytänkare som BÖRJAR sin verksamhet med orden ”jag har en plan” eller ”jag skall göra en vinst på X kr”. De allra flesta lägger ut med något som är större än dem själva och med något de i första hand gör för sin egen skull.

Med tiden kommer folk i alla positioner kommit och gått och ju längre sen det är desto säkrare kan man vara på att den ursprungliga kraften har avtagit. Man gör fortfarande bra resultat, men energin har försvunnit. Av de som jobbat länge i företaget är det få  som känner igen sig i hur företaget ser ut idag.

Att lyckas återfår kraften i organisationen handlar om att hitta tillbaka till den känsla som en gång byggde företaget. Att få alla att tänka, agera och kommunicera på samma sätt kring de utmaningar som ligger framför en. Att börjar i rätt ände och att vara konsekvent i sitt agerande väcker och skapar beteenden som förtroende och lojalitet och är två livsavgörande känslor för ett företags chanser att växa.

VÄLJA RÄTT ORD

Sätt rätt känslor på VAD du gör. Små ord kan ha stor betydelse. Varför säger vi till exempel ”Fruktansvärt Gott” istället för ”Fantastiskt Gott”?

Att börja med att fråga sig VARFÖR man finns till är första steget mot att nå nya framgångar. Var vi en ser oss om så bygger de framgångsrikaste företagen på recept som många gånger går raka motsatsen till vad alla andra gör. Våga vara ett företag som skiljer sig från mängden och som är större än bara antalet kronor på banken. Förstå vad det är som driver våra beteenden och som styr våra beslut. Börja med att fråga VARFÖR?

Klicka här!Är du redo att börja utforska ditt varför?

 

Parse error: syntax error, unexpected ';' in /storage/content/35/2011535/whyoudoit.com/public_html/wp-content/themes/super-skeleton-2.0/footer.php on line 89