Om Whyoudoit | Whyoudoit

Om Whyoudoit

Vi kan bara göra bra affärer eller nå ut med vårt budskap om vi ser och förstår människan bakom. Långsiktig framgång gynnas av förtroende, lojalitet och modet att se sin verksamhet i ett större sammanhang än vad vi kanske är vana vid.

Vi lever i en värld av ständiga förändringar. En värld vi hela tiden försöker anpassa oss efter. Bara de senaste 10-12 åren har vi genomlevt ett antal stora världshändelser som sammantaget fått världen att se radikalt annorlunda ut än den gjorde innan. Det enda vi med säkerhet vet om morgondagen är att den aldrig kommer att se ut som igår.

En av utmaningarna vi står inför är hitta vägar att utmärka oss på, att synas i mängden och genom bruset där alla vill finnas. Vi vill vara unika och vi vill bli valda. Alla företag och organisationer tillsammans med sina kunder och intressenter har en viktig sak gemensamt – alla är människor. Trots att detta kan tyckas självklart fortsätter vi ändå att tänka, agera och kommunicera på samma sätt vi alltid har gjort. När resten av världen förändras fortsätter vi att göra som vi alltid ha gjort och blivit lärda. Vi tittar utifrån och in.

Allt vi gör handlar om eller bygger på kommunikation i en eller annan form. Framgång speglas starkt av vår förmåga att vara tydlig i den. Att nå ut med ett budskap i en värld dränkt av information handlar om att kunna leverera den på rätt sätt. Att vara unik i såväl sitt uttryck som i sitt agerande utifrån det.

Whyoudoit AB startades 2012 utifrån en idé att skapa starkare relationer med såväl kunder som medarbetare. Relationer byggda på förtroende och lojalitet. Idén bygger på att vi från grunden utvecklar och förändrar sättet vi tänker, kommunicerar på och agerar efter för att därigenom skapa en mer långsiktig lönsamhet för fler än bara oss själva.

Min affärsidé är byggd på att vi bara kan skapa verkliga resultat i våra företag, om vi kan skapa verkliga värden för våra kunder och medarbetare. Detta kan bara ske om vi just tänker, agerar och kommunicerar på ett sätt där vi där vi utgår från varför vi finns till och hur vi agerar i förhållande till det, istället för vad vi gör. Vår förmåga att definiera oss rätt är därför avgörande för att resultatet av vårt arbete kommer att väcka just känslor som förtroende och som bygger förutsättningar för lojalitet.

Affärsidé:


Förmedla kunskap om hur vi genom att förstärka kopplingen mellan det vi säger och hur vi agerar
bygger förtroende och skapar lojalitet hos och mellan de människor vår organisation finns till för.


Värdegrund
  • Jag tror på att förtroende och lojalitet bidrar till en bättre värld för alla. Jag tror att alla vill känna sig delaktiga i livskraftiga och framgångsrika organisationer byggda på mångfald och hållbara lösningar.
  • Sättet jag bygger förtroende och lojalitet är genom ett konsekvent agerande och en tydlig kommunikation där människan står i centrum.
  • Det är bara tillsammans som vi kan utvecklas till något bättre än vad vi varit tidigare.
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /storage/content/35/2011535/whyoudoit.com/public_html/wp-content/themes/super-skeleton-2.0/footer.php on line 89