Vi vill ju skapa verkliga värden och resultat | Whyoudoit

Vi vill ju skapa verkliga värden och resultat

Ungefär så här känns det idag.

Du upplever att du arbetar i ett rätt unikt företag eller organisation. Ni har funnits med ett tag och vet vad ni gör. Det är högst troligt att ni har bra koll på hur ni gör vad ni gör. Hur ni t. ex. anser er vara bättre än era konkurrenter eller varför era kunder bör välja er. Vare sig ni kallar det för er ”value proposition”, ”USP” eller något annat, så känner ni er trygga med era produkter eller tjänsters fördelar. Ni har era värderingar i ordning liksom er ekonomi. Ni har kunder som handlar av er och som säger sig vara nöjda med er. Kunder kommer och kunder går. Det är väl som det skall vara idag. Eller…?

För trots att ni verkar ha läget under kontroll, så känner ni ändå er en bit ifrån den verklighet ni skulle önska att ni befann er i. Vid en en objektiv granskning av er marknad, noterar ni att de flesta kunder sällan eller aldrig märker någon större skillnad mellan er och konkurrenterna. De gör samma saker som ni och utför det också ungefär på samma sätt. När kunderna gör sina val kan de därför bara titta på priset eftersom de upplever att ni ger ungefär samma värde. Ni har själva lärt oss att lägga anledningen till detta utanför er själva och något som ni har svårt att kontrollera. Kunderna måste ju hålla i sina pengar och därför har vi inga andra alternativ än att anpassa oss till det.

Konsekvenserna för er blir en ständig jakt på kostnader för att ni skall nå de resultat ni vill. Personal och produktionskostnader bantas, avdelningar slås ihop, outsourcas eller läggs ner till förmån för denna jakt på pengar. Det i sin tur skapar en reaktiv organisation med mindre trivsel, mer stress och allt svårare att leverera den kvalité ni egentligen vill- och säger er stå för. Det leder också till att kunderna är mindre lojala och vid varje nytt köp eller upphandling så börjar de om från från början och letar efter vem som är billigast.


Det är skillnad på att göra saker rätt
och att göra rätt saker


Era medarbetare är duktiga och gör vad de skall, men glöden har falnat och det är många som kommer och går. Ofta är omsättningen hög bland säljare och mellanchefer. Det snackas i fikarummet och vem vet vad som sägs om företaget mellan goda vänner efter träningen eller runt middagsbordet? Med någorlunda jämna mellanrum så byts delar av ledningen också ut med omorganisationer och nya strategier som följd. Vi sätter stor tilltro till att en ny VD, med bra ”trackrecord” även kan rädda oss. Ta oss vidare. Vi har kommit att betrakta dessa tillstånd med vår personal som en del av ett naturligt kretslopp på samma sätt som vi accepterar att vår omvärld styr oss mer än vad vi själva rår på.

Att ha så svårt att utmärka sig, att vara så unika som vi ville från början, känns nästan ohälsosamt och ni önskar att ni visste hur ni kunde ta er verksamhet till en högre nivå. Ni satsar på managementprogram som skall göra ledningen bättre på att motivera personalen, ni processorienterar er för att bli mer effektiva och ni försöka skapa system i en värld av kaos. Ändå har ni svårt att nå fram. Ni skulle vilja bli ännu tydligare med vilka ni är och vad ni står. Ni vill hitta vägar för att skapa fler lojala kunder och genom dem framstå mer som det självklara valet före alla andra.

Det finns ju företag som lyckats att leda sina branscher både genom att överträffa såväl kunders som medarbetares förväntningar och samtidigt skapa vinster till sina ägare. Företag som bevisat att de kan stå emot  när konjunkturer vänder neråt och marknaderna sviker överlag. Dessa gör uppenbarligen något som de allra flesta har svårt att förhålla sig till.  Långsiktighet och hållbar uthållighet.

Strategisk uppbyggnad av ditt varumärke

För att lyckas måste vi bli bäst på att få vår organisation att agera konsekvent utifrån syftet med att vi finns till – vårt varför. I allt vi kommunicerar såväl inåt som utåt måste dessa två bitar hänga ihop. Agerande och kommunikation.

Det är hur vi agerar som vi bedöms på aldrig på vad vi gör. Vårt agerande är det vi konkurrerar med. Alla kan kopiera vad vi gör, men det är vårt agerande som gör oss unika. Det är vårt agerande som också gör vår kommunikation trovärdig. Vi säger inte bara vad vi vill göra vi gör också som vi säger. För att kunna agera rätt måste vi kunna förstå och bygga en kultur kring varför vi finns till. Varför någon skall bry sig om oss. Vårt varför är kärnan till att vi kan nå människan där besluten fattas och det är utifrån vårt varför och vårt konsekventa agerande som bygger varumärken baserade på den viktigaste av alla mänskliga känslor – förtroende.


Människan köper inte VAD du gör.
Människan köper VARFÖR du gör det.


Börja i rätt ände

Att uttrycka vackra ord är en sak. Att agera efter dem är något annat. Alla måste kunna relatera till företagets visioner och mål. Värderingar är något som bara kan uttryckas i handlingar. När vi förstår detta kan vi verkligen börja påverka vår omgivning och ge dem en anledning till att lita på oss. Att samtidigt acceptera att alla kunder aldrig kan bli våra och att det även gäller för våra medarbetare är ett viktigt steg att mogna som organisation. De som blir våra kunder och medarbetare blir så för att vi ger mer än vad de förväntar sig att få. De tror på samma saker som vi gör och vi ser varandra som likar.  Alltihop börjar hos med oss själva…

Upplever ni att de pengar ni investerar i att ta företaget vidare sällan når upp till förväntningarna, att kunderna ändå blir mindre lojala eller bara fortsätter bedömma er efter vilket pris ni sätter? Skulle ni vilja göra mer?

Klicka här!Vill du vara en del av ett företag som skapar verkliga värden?
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /storage/content/35/2011535/whyoudoit.com/public_html/wp-content/themes/super-skeleton-2.0/footer.php on line 89