Whynalysis | Whyoudoit

Whynalysis

Hur mår ni? – Egentligen?

Vi är ofta bra på hitta förklaringar till varför saker går fel. Varför försäljning uteblir, eller varför kunder lämnar oss. Ganska ofta söker vi svaren utanför oss själva. Det kan vara allt ifrån ”konjunktur” och ”konkurrenter” till ”vi har svårt att hitta rätt medarbetare”. Generellt är vi samtidigt mindre bra på att förstå och än mindre förklara när något faktiskt går rätt. Att den ”tur” vi upplever faktiskt är skapad genom en kedja av aktiva val och disciplinerade aktiviteter.


det tog ledningsgruppen 6 månader att ta fram strategin och 20 minuter för medarbetarna att missförstå den

Ta reda på hur ni mår – Verkligen!

Få en genomlysning av hur företaget mår. En hälsokontroll utförd med fokus på hur företagets själ och viktigaste organ fungerar tillsammans. Du får en hälsodeklaration, med förslag till åtgärder och förslag på förbättringar med tyngdpunkten lagd på ert agerande och den kommunikation.

Hälsoundersökningen omfattar:

  • Internanalys – hur ser ni på er omvärld, era konkurrenter och era kunder?
  • Agerande – hur arbetar ni med kunder och medarbetare idag?
  • Internvärden – vad anser medarbetarna? Vilket värde har ert Employer branding.
  • Kommunikation – Hur kommunicerar ni? Internt? Externt?
  • Drivkrafter – Vad drivs ledningen av? Medarbetarna?
  • Kundkraft – Varför är era kunder era kunder?
  • Motstånd – Hur ser era konkurrenter ut?

Undersökningen omfattar djupintervjuer med ledningsgruppen och ett antal medarbetare. Samtal med ett par av era kunder. Översyn av hemsida och annat material som berättar vem ni är och vad ni gör.

Resultatet presenteras muntligt tillsammans med ledningsgruppen som också får en skriftlig rapport med förslag på aktiviteter.

 

 

Parse error: syntax error, unexpected ';' in /storage/content/35/2011535/whyoudoit.com/public_html/wp-content/themes/super-skeleton-2.0/footer.php on line 89